Ivan Mihalić: Križevci u sjećanju

Petak | 19.03.2010. | 19:30h | Koncertna dvorana glazbene škole
Izložba
„Križevci u sjećanju“
Ivan Mihalić
Uvodničar: Saša Živković
Iz pera autora: „Uvije sam sa sjetom gledao razglednice Grada na kojima nastaje, nestaje i ponovo se rađa. I ne treba riječi, jer fotografije govore same po sebi. Tek datum pozdrava ili dobre želje govori nam kad su napisane. Mojim fotografijama ne treba datuma, jer one su „od jučer“. One su najsvježije sjećanje na grad kojega više nema. Ostaje samo dilema, govore li o Gradu u nastajanju ili nestajanju?“ Izložba će biti postavljena od 20.03.2010. do 24.04.2010. u kavani Arteria na Strossmayerovom trgu u Križevcima.
Ulaz slobodan
http://nekrizaj.krizevci.info