ORGANIZATOR

 

KOORDINATOR FESTIVALA

Ivan Mušlek | +385 99 5143 750

 

DIREKTOR FESTIVALA

Nikola Ostojčić

 

PRIJATELJI FESTIVALA

 

PROGRAMSKI ODBOR

Hrvoje Belani, Ivana Dubravec, Marin Glamuzina, Ivan Ivanović, Ivan Markota, Nikola Matosović, Ivan Mušlek, Sergej Novosel Vučković, Silvia Novosel, Nikola Ostojčić, Nina Rašidović, Eva Ratković

 

SAVJETODAVNI ODBOR

Marjana Janeš-Žulj, Branka Špoljar, Željka Šunjić

 

TEHNIČKI ODBOR

Andrej Dundović, Nikola Matosović, Hrvoje Belani, Nikola Ostojčić, Vedran Delić, Ksenija Posavec, Luka Brlek, Branimir Šimunić

 

VIZUALNI IDENTITET FESTIVALA