Organizator

Udruga P.O.I.N.T. Križevci

Koordinator i glasnogovornik

Ivan Mušlek | +385 99 5143 750

Umjetnička direktorica

Sonja Mrnjavčić

Direktor festivala

Nikola Ostojčić

Programski odbor

Hrvoje Belani, Igor Kudeljnjak, Ivana Kulko, Nikola Matosović, Sonja Mrnjavčić, Ivan Mušlek, Sergej Novosel Vučković,  Silvia Novosel, Nikola Ostojčić, Gordan Pavlinušić, Matija Zorko

Savjetodavni odbor

Branka Špoljar

Tehnički odbor

Andrej Dundović, Nikola Matosović, Viktor Prevarić

Vizualni identitet festivala

Nikola Matosović, Matija Zorko