27. RADIONICA: Digitalno volontiranje (Hrvoje Belani)


Subota | 16.4.2016. | 15:00 | Klub kulture

RADIONICA
Digitalno volontiranje

Voditelj: Hrvoje Belani
Demonstrator: Nikola Matosović

Ulazak slobodan

www.udruga-point.hr

Digitalna revolucija je volontiranje učinila dostupnijim nego ikad – gdjegod i kadgod. Digitalno volontiranje, ponekad nazvano e-volontiranjem, online ili virtualnim volontiranjem, angažman je pojedinca ili grupe u radu s informacijsko-komunikacijskim tehnologijama radi postizanja cilja za društvenu korist i opće dobro. Radionica će se fokusirati na primjere dobre prakse iz lokalne sredine, kao i nacionalnih te međunarodnih projekata, a polaznici će istražiti načine na koje se i sami mogu pridružiti globalnom trendu digitalnog volontiranja.