7. Culture Shock Festival

Informacija

Ovaj događaj pripada u rubriku Cijeli program, Predstave.

36. Predstava: „Tragom životnih putova službenice Božje Marice Stanković“

Nedjelja | 27. 03. 2011. | 19:30h | Koncertna dvorana Glazbene škole
36. Predstava
„Tragom životnih putova službenice Božje Marice Stanković“
Tekst: Žarko Brzić.
Dramaturginja: Jelena Tenodi Vertuš.
Govore: Ankica Jukić, Ivana Štironja.
Redatelj: Boris Čataj.
Udruga za glazbeno-scensku djelatnost „Dijalog“ – duhovna scena Metanoja.
Ulaz s pozivnicom slobodan
www.c-shock.org