3. Culture Shock Festival

Krešimir Pavičić: Radionica digitalne obrade zvuka

Krešimir PavičićKrešimir Pavičić (r. 1982. u Koprivnici) studira na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Radiokomunikacije i profesionalna elektrotehnika. UZ interese u izradi Web-stranica, aktivan je u udrugama e-Student i K.V.A.R.K. u kojoj izvršava funkciju tajnika. Također administrira bežičnu mrežu KWLAN, upravlja tehnikom u Klubu kulture i koordinira projektom PEN, gdje je i instruktor matematike i fizike. U svibnju 2006. na Culture Shock Festivalu vodio je radionicu audio inženjeringa, a koordinator je ovogodišnjeg festivala.

Radionica digitalne obrade zvuka obuhvaća pretvorbu analognih signala u digitalne, mogućnosti obrade i analize digitalnih signala, pregled raznih digitalnih formata zapisa zvuka.

Comments are closed