Svibanj u Križevcima!

Program je realiziran kroz platformu Clubture
http://www.clubture.org

Organizatori

Nositelj:

udruga K.V.A.R.K. (Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture) Križevci

kvark@zamir.net

http://www.udruga-kvark.hr

Koprivnička 70
48260 Križevci

Udruga K.V.A.R.K. u svibnju 2005. godine obilježava petu godinu djelovanja i do sada je odradila preko 200 programa i sadržaja vezanih za alternativnu kulturu i aktivizam mladih. Organizirala je četiri velika festivala "G.A.D. na zraku", projekte PUS i UKE preko platforme Clubture, ugošćivala programe/projekte Galerije Močvara, Komikaze, ACT-a, Attacka i druge. Udruga je bila sudionikom regionalnog projekta "Vjerska prava su i dječja prava" u suradnji sa Novosadskom novinarskom školom; ugostila je mnoge različite izvođače i programe iz Srbije i Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Rumunjske, Bugarske, Mađarske, Austrije, Italije, Njemačke, Nizozemske, Češke, Slovačke, Francuske i Portugala. Pokrenut je fanzin ZUK, a izdavačka djelatnost obuhvaća i edukativne materijale i audio izdanja domaćih i stranih neafirmiranih glazbenika. Kao članica MMH (Mreža mladih Hrvatske), kojoj je i jedna od osnivačica, Udruga od prošle godine obilježava Svjetski dan aktivizma mladih.

Partner:

udruga P.O.I.N.T. (Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija) Križevci

kontakt@udruga-point.hr

http://www.udruga-point.hr

Tomislavova 33
48260 Križevci

U sklopu svog djelovanja P.O.I.N.T. radi na promicanju obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija. Kao mlada udruga koja djeluje nešto više od sedam mjeseci u tom je periodu ostvarila tri veća projekta: izdavanje knjige o povijesti križevačke atletike, humanitarnu akciju međunarodnog karaktera za djecu s posebnim potrebama u Križevcima i pokretanje nezavisnog novinskog Web-portala grada Križevaca. Kao trenutno najveći projekt udruge, Web-portal Križevaca ima ideju vodilju služiti kao medijski servis za praćenje događaja u lokalnoj politici i društvu.

Zašto "Culture Shock"?

Suradnja ovih dviju udruga nastala je iz prepoznate potrebe da se njihove aktivnosti objedine u veliki projekt značajan za lokalnu zajednicu i šire. Područja djelovanja dviju udruga su komplementarna. Udruga P.O.I.N.T. usmjerena je na promicanje neformalnog obrazovanja, na novinarstvo i nove tehnologije dok udruga K.V.A.R.K. svoj rad temelji na kulturnim i supkulturnim programima, kojima animira i uključuje mlade u kreiranje kulture i života u lokalnoj zajednici. Zajedničkim snagama članovi obiju udruga osmislili su pojedine jedinice sadržaja projekta "Culture Shock", kontaktirali sve sudionike te dogovorili sadržaje i termine održavanja.

Medijski pokrovitelji

Nezavisni news-portal grada Križevaca
http://www.krizevci.info

Radio Križevci
http://www.radio-krizevci.hr